ބަޔާން
ޕްރޮގްރާމް ޗާޓް
ހަފްތާ ނަޞޭޙަތް
This text will be replaced
ނަމާދު ވަޤުތު
ޢިޝާ މަޣްރިބު ޢަޞްރު މެންދުރު އިރުއަރާ ފަތިސް
7:38 6:23 3:35 12:16 6:02 4:47
ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން މިއަހަރުވެސް ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނެ
21-07-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން މިއަހަރުވެސް ފިޠުރު ޒަކާތް އިންޝާﷲ ބަލައިގަތުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ. ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ... އިތުރަށް
ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް މިރޭ
21-07-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި ސަން.ޓީވީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް މިރޭ އިންޝާﷲ އޮންނާނެއެވެ. ރަމަޟަން މަހަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވާ މި މުބާރާތުގެ މިރޭ އޮންނާނީ 3 ވަނަ ޕްރޮގްރާމެވެ... އިތުރަށް
އިސްލާމީ އަދަބު މިރޭ
17-07-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި ސަން.ޓީވީ ގުޅިގެން ބާއްވާ "އިސްލާމީ އަދަބު" މިރޭ އިންޝާﷲ އޮންނާނެއެވެ. ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވާ މި ޕްރޮގްރާމުގައި މިއަހަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ... އިތުރަށް
ސަލަފުޅަދު ޙަރަކާތް އިފްތިތާޙު ކުރުން
16-07-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން މުޅިން އަލަށް "ސްޓްރީޓް ދަޢުވާ" ޕުރޮގުރާމެއް އިފްތިތާޙު ކޮށްފިއެވެ. "ސަލަފުޅަނދު"ގެ ނަން ދެވިފައިވާ މިޙަރަކާތަކީ ޚާއްޞަކޮށް ރަމަޟާން މަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން، އަދި އަހަރުގެ އެހެން... އިތުރަށް
ރޯދައިގެ އިރުޝާދު އެޕްލިކޭޝަން ނުކުމެއްޖެ
16-07-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ކުރިން ނެރިފައިވާ "ރޯދައިގެ އިރުޝާދު" ފޮތުގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަން ނުކުމެއްޖެއެވެ. ސްމާޓް ފޯނުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދީނީ އެކިއެކި އެޕްލިކޭޝަންތައް ނެރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އިއްޔެ ނެރުނު "ރޯދައިގެ އިރުޝާދު"... އިތުރަށް
މިރޭގެ ޢިލްމީ ޚަޒާނާ ޕްރޮގްރާމް ކެންސަލް ވެއްޖެ
15-07-2014 - ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ: ޢިލްމީ ޚަޒާނާ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި ސަން.އެފް.އެމް ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ "ޢިލްމީ ޚަޒާނާ" ޕްރޮގްރާމް މިރޭ ކެންސަލް ވެއްޖެއެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ އަންގާރަ ދުވަހެއްގެރޭ 9:30 އިން 11 އަށް ކުރިއަށްދާ... އިތުރަށް
This text will be replaced
ހަފްތާ ނަޞޭޙަތް -42 (ނަފްސުގެ ދަހިވެތިކަން)
ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ
This text will be replaced
ހަފްތާ ނަޞޭޙަތް -41 (ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ ފައިދާ)
ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ
This text will be replaced
ހަފްތާ ނަޞޭޙަތް -40 (ޢިބްރަތް ލިބިގަންނާށެވެ)
ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ
This text will be replaced
ހަފްތާ ނަޞޭޙަތް - 37 (އިސްލާމްދީނުގެ ސަބަބުން ޢިއްޒަތް ލިބިގަތުން)
ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް މީޑިއާ
ޚިޔާލުދެއްވުމަށް
ޚިޔާލުތައް
މައިޓޯންސް އައިޑީ
ފޮންޓު
ސ: އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ހަދިޔާކުރެވޭ ގޮތް ހަދަންވީ ނޫންތޯ.
Programs
Radio program Suwaalakee Koba, organized by Jamiyyathusalaf in association with Sunfm94.6
Every Saturday night from 10:00 11:00
Sheikh Ahmed Sameer bin Ibrahim & Sheikh Muhammadh Sinaan
Radio program Fas aloo Ahl Azikr, organized by Jamiyyathusalaf in association with Radio Atoll,
Every Sunday night from 10:00 11:00
Sheikh Ahmed Sameer bin Ibrahim
Radio program Uyoonu Al Quran, organized by Jamiyyathusalaf in association with Radio Atoll,
Sheikh Hassan Moosa Fikree
Radio program Ilmee Khazaanaa, organized by Jamiyyathusalaf in association with Sunfm94.6
Every Monday night from 10:00 11:00
Sheikh Hassan Moosa Fikree & Sheikh Muhammadh Sinaan
Radio program Loa thakuge fininkan, organized by Jamiyyathusalaf in association with Radio Atoll,
Every Thursday night from 10:00 to 11:00
Sheikh Ahmed Sameer bin Ibrahim